ตะกร้าสินค้า

0 ฿ (0 รายการ)
Menu
Plan for Kids แปลน ฟอร์ คิดส์ : หนังสือเด็ก

< >
< >
< >
< >
Kids Channel
Parent's Blog
พัฒนาการด้านภาษาและการพูดสื่อสารของลูก วัย 3-6 ปี
ในช่วงวัยอนุบาลนี้ เด็กจะช่างซักถาม พ่อแม่และครูควรตอบคำถามของเด็กโดยไม่แสดงความหงุดหงิดรำคาญและให้เหตุผลง่ายๆ ที่เด็กเข้าใจ รวมทั้งหมั่นพูดคุยในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและต่อยอดความรู้ให้กับเด็กค่ะ

อ่านต่อ..

พัฒนาการด้านภาษาและการพูดสื่อสารของลูก วัยแรกเกิด - 3 ปี
เด็กปฐมวัยเรียนรู้ที่จะพูดเป็นคำ เมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ และค่อยๆ เรียนรู้ที่จะพูดด้วยคำสองคำและเป็นประโยคสั้นๆ เมื่ออายุมากขึ้น และค่อยๆ พัฒนาการใช้ภาษาขึ้นเรื่อยๆ #หนังสือ สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ..

Kids Corner
เตรียมลูกออกสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ
เด็กในวัย 3 ขวบปีแรก พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเด็กจะรับรู้ เรียนรู้ เลียนแบบ และเชื่อมโยงกับโลกภายนอกรอบๆ ตัวจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ซึ่งผู้ใหญ่สามารถเตรียมให้เด็กออกสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ได้ดังนี้

อ่านต่อ..

6 เทคนิค เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้หนู ๆ
ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆ สร้างอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เด็ก เด็กจะมีความภาคภูมิใจในตนเองมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู และสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขา

อ่านต่อ..

ข้อดีของการชวนเด็ก ๆ มาออกกำลังกาย
วัยเด็กเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การออกกำลังกายจะช่วยส่งเสริมให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และสุขภาพจิตของเด็กดีเยี่ยมยิ่งขึ้น

อ่านต่อ..

ทำอย่างไร เมื่อเด็กทะเลาะกัน
เมื่อเด็กทะเลาะกันหรือเกิดความขัดแย้งกัน ลองเปิดโอกาสให้เด็กแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองบ้าง บางทีอาจจะเห็นวิธีแก้ปัญหาของเด็กที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะคะ

อ่านต่อ..

News & Activity
หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2561 โดย สพฐ.
22 รายชื่อ หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2561 รับรองโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ..

หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2560 โดย สพฐ.
41 รายชื่อ หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2560 รับรองโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ..

สพฐ. ประกาศผลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561
แปลน ฟอร์ คิดส์ คว้า 4 รางวัล จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ..

Event

29
Mar 2018
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 8 เม.ย. 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนพลาซ่า บูธ V05 เวลา 10.00 - 21.00 น.
Our Family

Contact Us

  บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
     เลขที่ 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6
     แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ : 0-2575-2559
  e-mail : info@planforkids.com

Subscribe to Our Newsletter

Follow Us