ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

10 ข้อดี เมื่อลูกรัก เป็นนักอ่าน

วันที่ : 20/07/2022
remove_red_eye อ่านแล้ว : 28,933 คน
share แชร์

10 ข้อดี เมื่อลูกรักเป็นนักอ่าน
นิทานช่วยพัฒนาการขั้นพื้นฐานของเด็ก
นิทานช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น หู ตา รวมทั้งสมอง
นิทานช่วยสร้างสมาธิ ความจำดี และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ถือเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเพลิดเพลิน

การเล่านิทานจะช่วยให้เด็กเกิดทักษะการฟัง การพูด กล้าแสดงออก ปลูกฝังความประพฤติและค่านิยมในสังคม และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนช่วยปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก

ในขณะที่การอ่านนิทานให้ลูกฟังหากให้ลูกนั่งตัก ลูกจะได้รับความอบอุ่นจากสัมผัส และสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ลูก

มาดูกันว่า 10 ข้อดีในการส่งเสริมลูกรักเป็นนักอ่านมีอะไรบ้างค่ะ
1. ยิ่งอ่านยิ่งดี
2. ออกกำลังสมอง
3. มีสมาธิ
4. เปิดโลกรอบตัว
5. รู้จักคำศัพท์ พัฒนาทักษะทางภาษา
6. เปิดโลกจินตนาการ
7. การอ่านช่วยให้ลูกพัฒนาอารมณ์
8. การอ่านนั้นแสนสนุก
9. ได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
10. อ่านได้ดีก็เรียนรู้ได้เร็ว


หนังสือแนะนำ