ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

10 ข้อดี๊ดี เมื่อลูกมีดนตรีในหัวใจ

วันที่ : 11/07/2023
remove_red_eye อ่านแล้ว : 35,599 คน
share แชร์

10 ข้อดี๊ดี เมื่อลูกมีดนตรีในหัวใจ

เด็กที่ได้ร้องรำทำเพลงมักสดใสร่าเริงและมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีอีกด้วย เพราะภายใต้ความสนุกสนานนั้น สมองกำลังพัฒนาและเกิดกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ธรรมชาติของเสียงเพลงสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้แก่ลูกได้เป็นอย่างดี ทันทีที่ได้ยินเพลงสนุก ๆ ก็อดใจไม่ให้ส่ายไหวไปตามจังหวะกันทีเดียว ถ้าเป็นเพลงที่มีท่วงทำนองอ่อนหวานรื่นรมย์ก็ทำให้สงบและผ่อนคลายได้ ปฏิกิริยาความสุขจากเสียงเพลงนั้นเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แล้วยังมีผลดีอะไรอีกบ้างนั้นมาดูกันเลย...

1. จินตนาการบรรเจิด ดนตรีจะกระตุ้นให้ลูกอยากคิดค้นทดลอง และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากบทเพลง

2. แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จังหวะเพลงเป็นสื่อให้ลูกได้โยกย้ายส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระ สามารถแสดงออกทางความคิดในขณะเคลื่อนไหวหรือการร้องเล่น

3. อารมณ์เบิกบาน ท่วงทำนองช่วยปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายใน รวมถึงการระบายความเครียดด้วย จึงทำให้ผ่อนคลาย จิตใจแจ่มใส ลูกสามารถพัฒนาการตอบสนองทางความรู้สึกซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์

4. พัฒนาภาษา เมื่อฟังเพลงแล้วชอบและมักจะอยากร้องตาม ลูกจึงได้ฝึกทักษะการฟังและการพูด เรียนรู้ศัพท์ใหม่ ๆ ช่วยให้รู้จักสื่อความหมาย ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้

5. ปัญญาดีมีสมาธิ การฟังเพลงช่วยให้สมองของลูกตื่นตัว จดจ่อและมีสมาธิ ส่งผลดีต่อระบบความจำและความคิดให้มีประสิทธิภาพ

6. ร่างกายแข็งแรง ไม่ว่าจะร้องเล่นเต้นรำ ล้วนทำให้ลูกได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตั้งแต่อวัยวะที่เกี่ยวกับการออกเสียง ไปจนถึงนิ้ว มือ แขน ขา หัว เอว ไหล่ ฯลฯ

7. หล่อหลอมบุคลิกภาพ เพลงเป็นสื่อให้ลูกกล้าแสดงออก เมื่อลูกรู้สึกมีคุณค่าก็จะมีความเชื่อมั่นในตนเอง หล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพที่ดี

8. เข้าสังคมเป็น การร้องเพลงหรือทำกิจกรรมด้านดนตรีส่งเสริมให้ลูกได้ใช้เวลาร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และช่วยให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

9. เกิดสุนทรียภาพ ความไพเราะ ความอิ่มใจในอารมณ์ ช่วยเติมเต็มความรู้สึกให้ลูกมีจิตใจงดงาม ละเอียดอ่อน เติบโตเป็นคนที่มีอารมย์สุนทรีย์

10. สืบสานวัฒนธรรม เพลงพื้นบ้านมีเสน่ห์แต่ละท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะ เนื้อหามักสะท้อนความผูกพันของชีวิตชาวบ้าน ซึ่งช่วยให้ลูกเข้าใจถึงวัฒนธรรม ประเพณี และผู้คนในสังคมที่แตกต่างกันได้

ความสนใจในบทเพลงและเสียงดนตรีของลูกขึ้นอยู่กับวัยและพัฒนาการการเรียนรู้ เพลงที่เหมาะสำหรับเด็กมีมากมาย ตั้งแต่เพลงบรรเลง เพลงกล่อม เพลงเด็กทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพลงตามสมัยนิยม เพลงคลาสสิค ตลอดจนเพลงพื้นบ้าน

ยิ่งส่งเสริมให้ลูกได้ร้องเล่นเพลงหลากหลายแนว ลูกยิ่งได้เพิ่มพูนประสบการณ์ทางดนตรีและค้นพบความชอบของตัวเอง


หนังสือแนะนำ