ตะกร้าสินค้า
cancel

My Cart

ยอดรวม

0.00 บาท

7 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน

วันที่ : 21/09/2021
remove_red_eye อ่านแล้ว : 9,727 คน
share แชร์
 
7 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการอ่านให้ลูกน้อย
 
ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ลูกอ่านหนังสือออก คือ การที่ลูกมีคลังคำศัพท์อยู่ในสมองจำนวนมาก รวมถึงรู้จักเสียงในภาษา ตัวอักษร และสัญลักษณ์ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเตรียมความพร้อมให้ลูกมีพื้นฐานการอ่านและการเรียนรู้ที่ดีได้ ด้วย 7 กิจกรรมสนุก ๆ ดังนี้
 
♦ กิจกรรมที่ 1 การจับคู่ (Matching)  
คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้บัตรภาพ และบัตรคำศัพท์เพื่อเล่นเกมจับคู่ระหว่างรูปภาพ รูปแบบตัวอักษร และคำ โดยการให้ลูกดูบัตรภาพ แล้วให้ออกเสียงเรียกชื่อบัตรภาพนั้น พร้อมบอกตัวอักษรหรือจับคู่บัตรคำศัพท์ที่ตรงกับบัตรภาพ
 
♦ กิจกรรมที่ 2 เสียงสัมผัส (Rhyming)  
เล่นเกมกับลูกโดยให้บอกคำที่มีเสียงเหมือนกัน เช่น (ว่าว) ปักเป้า – (ปลา) ปักเป้า หรือบอกคำที่ออกเสียงคล้ายกัน เช่น ตุ๊กตา - ดวงตา หรือชักชวนกันร้องเพลง เล่นต่อเพลงง่าย ๆ ที่ลูกสามารถร้องได้
 
♦ กิจกรรมที่ 3 ทักษะเกี่ยวกับตัวอักษร (Letter skills) 
กิจกรรมนี้เป็นการสอนให้ลูกจดจำรูปร่างและเสียงของตัวอักษร โดยคุณพ่อคุณแม่ชี้ชวนให้ลูกดูตัวอักษร ออกเสียงให้ลูกฟัง และให้ลูกพูดตาม อาจใช้ตัวอักษรจากหนังสือ ก-ฮ / A-Z แผ่นภาพพยัญชนะ บล็อกไม้ตัวอักษร แม่เหล็กตัวอักษร จิ๊กซอว์ หรือของเล่นเด็กที่กดแล้วมีเสียงคำอ่านออกมา นอกจากนี้ เวลาอ่านหนังสือ อ่านนิทานกับลูก คุณพ่อคุณแม่ก็ควรชี้นิ้วไล่ไปตามคำที่อ่าน หรืออาจจับมือลูกชี้ตัวหนังสืออ่านไปด้วยกัน
 
♦ กิจกรรมที่ 4 ทิศทาง (Direction) 
คือ การสอนให้ลูกรู้ว่าตัวอักษรต้องเรียงจากซ้ายไปขวา และวิธีการอ่านหนังสือต้องเริ่มจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง
 
♦ กิจกรรมที่ 5 ทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ (Motor skills) 
หากิจกรรมที่เน้นการใช้กล้ามเนื้อมาเล่นกับลูก เช่น การขยำ การบีบ การฉีก การตัด รวมถึงการฝึกเขียนตัวอักษรและคำต่าง ๆ ก็จะช่วยซึมซับการอ่านได้ดีขึ้น ควรเลือกใช้ดินสอที่เหมาะกับมือลูกเพื่อช่วยให้ควบคุมการเขียนได้ดี
 
♦ กิจกรรมที่ 6 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับภาพพิมพ์ (Concepts of print) 
อุปกรณ์สำคัญของกิจกรรมนี้คือ หนังสือ อาจเป็นนิทาน หนังสือภาพ หรือหนังสืออื่น ๆ ที่ลูกสนใจและเหมาะกับวัยของเขา ในขณะที่อ่าน คุณพ่อคุณแม่อาจถามคำถามเพื่อให้ลูกมีส่วนร่วมและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือ
 
♦ กิจกรรมที่ 7 ทักษะด้านภาษา (Language skills) 
คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีทักษะด้านภาษาโดยการให้ลูกฟังเรื่องเล่า บทเพลง บทกลอนต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการฟังและพูดคุยกับผู้ใหญ่และเด็กด้วยกัน เพื่อให้ลูกได้พบเจอกับคำศัพท์ที่แปลกไปจากชีวิตประจำวัน และรู้จักการใช้คำที่เหมาะกับคู่สนทนา 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : เตรียมพร้อมทักษะด้านการอ่านตั้งแต่ก้าวแรก...ของลูกน้อย, สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 
 

สินค้าแนะนำ